Lisování pryžových výrobků
Lisováním pryžových výrobků jsme začali v roce 2012 na lisech vlastní konstrukce s ohledem na ekonomický provoz.K dispozici jsou čtyři lisy o síle 1,5 tuny až 15 tun.
Vulkanizaci provádíme klasickou metodou vytlačování a přetlačování.Během dvou let vyrábíme již více jak 30 druhů pryžových výrobků na vlastních formách.
Ukázky našich výrobků